Tại hội nghĩ đã biểu dương khen thưởng 6 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ.

        Thực hiện Công văn số 251/UBND-GD ĐT ngày 14 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh; Kế hoạch hướng dẫn 08/HD-HKH ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Hội Khuyến học Thành phố về việc tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2015-2020. Sáng ngày 23/6/2020 UBND phường Thạch Quý tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm triển khai Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các mô hình học tập tiên tiến xuất sắc giai đoạn 2015- 2020.

     Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Tô Quang Quyền, phó chủ tịch Hội khuyến học thành phố Hà Tĩnh. Các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, MTTQ, BCH hội khuyến học phường, các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Xây dựng xã hội học tập”.

Về tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Tô Quang Tuyền PCT hội khuyến học thành phố Hà Tĩnh

    Tại hội nghị đồng chí Lê Thị Hà, Phó ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, Chủ tịch Hội khuyến học phường báo cáo tổng kết 5 năm triển khai Quyết định 281 của Thủ tướng chính phủ và phương hướng nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

     Xây dựng thí điểm mô hình gia đình học tập, năm 2015 đã triển khai thí điểm đạt kết quả theo yêu cầu đề ra và triển khai rộng rãi cả phường vào đầu năm 2016, đến nay phướng Thạch Quý đã thu được những kết quả bước đầu, trẻ em trong độ tuổi phổ cập đều được đến trường, hoàn thành phố cập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả học tập của các nhà trường hàng năm đều hoàn thành nội dung, chương trình, chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững, chất lượng giáo dục mũi nhọn được chú trọng, hạnh kiểm của học sinh được bảo đảm đạt từ loại khá trở lên, học sinh lễ phép với mọi người trong gia đình, trong giao tiếp với mọi người; tích cực tham gia các hoạt của của nhà trường và địa phương, hàng năm người lớn trong gia đình đều được tham gia học tập với các hình thức học tập khác nhau, qua khảo sát đến nay có 100% gia đình có các phương tiện nghe, nhìn (Đài, Ti vi, Điện thoại di động); 70% gia đình có kết nối mạng Internet. Hàng năm Trung tâm học tập công đồng trong 5 năm đã tổ chức được 55 lớp thu hút trên 12.350 lượt cán bộ,  đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Trường tiểu học tổ chức thực hiện tuần lễ “Hưởng ứng học tập suốt đời” có chất lượng, hiệu quả.

Đ/c Lê Thị Hà Phó ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tậpphường báo cáo tổng kết 5 năm triển khai Quyết định 281 của Thủ tướng chính phủ và phương hướng nhiệm vụ trong những năm tiếp theo

          Đầu năm 2016, các tổ dân phố đã tổ chức hội nghị triển khai bộ tiêu chí của Tỉnh, tổ chức đăng ký xây dựng gia đình học tập, đã có trên 90% gia đình đăng ký, trong đó tỷ lệ hàng năm có 93 – 96% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình học tập. Các Chi hội Khuyến học của các tổ dân phố đã có nhiều hình thức hoạt động tốt, nhằm khuyến khích và động viên trẻ em và người lớn trong khu dân cư học tập thường xuyên, cần gì học nấy.

  Tổng số quỹ trong 5 năm qua đạt được là 624,102 triệu đồng trong đó các chi hội vận động được 274,563 ngàn đồng, dòng họ vận động được 181,280 ngàn đồng, Ban khuyến học nhà trường huy động được 163,800 ngàn đồng; Hội Khuyến học phường 4,439 ngàn đồng. Tổng số suất quà trao tặng là 15.048 suất cho công tác khuyến học, khuyến tài, khuyến dạy. Các tổ dân phố đều có các phương.tiện để tạo điều kiện cho việc học tập thường xuyên cho nhân dân như: tủ sách, báo, mạng lưới truyền thanh, v.v…

biểu dương khen thưởng 6 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ

          Các gia đình trong các tổ dân phố tích cực học tập, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm. Tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào khác ở địa phương, được công nhận Tổ Dân phố văn hóa đến năm 2019 có 10/11 tổ dân phố đạt.

    Phát biểu tại hội nghị đồng chí Tô Quang Quyền phó chủ tịch Hội khuyến học thành phố Hà Tĩnh đã ghi nhận những thành tích trong thực hiện quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, đạt được thành tích trên là do sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của cấp ủy Đảng chính quyền, sự quyết tâm thực hiện của toàn thể nhân dân trên địa bàn phường. Đồng chí cũng đua ra những phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới, sự tin tưởng vào sự lãnh đạo, tinh thần đoàn kết của nhân dân trên địa bàn phường.

Đ/c Tô Quang Tuyền - PCT hội Khuyến học thành phố Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

    Tại hội nghĩ đã biểu dương khen thưởng 6 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 141.740
    Online: 17