Chiều ngày 02/07/2021, HĐND phường Thạch Quý đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Quý, Ủy viên BTV, chủ tịch HĐND thành phố Hà Tĩnh.

        Tại kỳ họp, Uỷ ban bầu cử phường đã báo cáo về kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các cuộc tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND phường khóa XX với cử tri tại các đơn vị bầu cử. Xem xét quyết định số lượng Ủy viên của các Ban của HĐND phường; Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND phường khóa XX trong 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, phường Thạch Quý có 5 đơn vị bầu cử; tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%. Phường có 21 đại biểu trúng cử vào HĐND cấp xã, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn phường được tổ chức đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, an toàn và đúng pháp luật. Trước, trong và sau bầu cử, tình hình an ninh chính trị - trật tự ATXH được ổn định và giữ vững.


          Kỳ họp đã thông qua các tờ trình giới thiệu nhân sự, tiến hành bầu cử và thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử đối với các chức danh Chủ tịch HĐND phường, Phó chủ tịch HĐND phường, Trưởng ban, Phó trưởng các Ban HĐND phường; bầu Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND, ủy viên UBND phường. Với tinh thần dân chủ, công khai, đúng luật, các đồng chí trong danh sách bầu cử được các đại biểu HĐND phường tín nhiệm bầu với tỷ lệ  100%.

(Đ/c: Nguyễn Duy Ngân - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy nhiệm trúng cử Chủ tịch HĐND phường khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026)

          Kết quả: đồng chí Nguyễn Duy Ngân – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND phường khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng chí Trần Hữu Nghĩa, Uỷ viên BCH Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND phường khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND phường khóa XX; đồng chí Điện Văn Minh, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử chức danh Chủ tịch UBND phường khóa XX; đồng chí Điện Minh Tiến, Uỷ viên BCH đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường khóa XIX tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND phường khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Công chức văn hóa – xã hội được bầu giữ chức vụ phó chủ tịch UBND phường khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.


          Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Quý, Uỷ viên BTV, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị phường Thạch Quý trong việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Đồng chí cũng chúc mừng các đại biểu đã được tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ mới và các đồng chí được bầu giữ các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND phường khóa XX. Đồng chí mong muốn các đại biểu HĐND phường thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, luôn gần dân, trọng dân, sát dân, lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân và luôn cần nỗ lực, tự rèn luyện, nâng cao chuyên môn, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong thực hiện mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng phường Thạch Quý ngày càng phát triển.

(Đ/c: Nguyễn Văn Quý - UVBTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp)

Bế mạc kỳ họp đồng chí Nguyễn Duy Ngân – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, tân Chủ tịch HĐND phường đã quán triệt đề nghị các cơ quan của HĐND, UBND phường, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể và các vị đại biểu HĐND phường cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

Thứ nhất, tập trung hoàn thành các thủ tục, hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê chuẩn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND phường theo đúng quy định pháp luật; sớm ổn định về mặt tổ chức, ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định.

Thứ hai, tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND, UBND và các tổ chức trong hệ thống chính trị của địa phương. Ðồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội trong việc tham gia tích cực, có hiệu quả công tác xây dựng chính quyền; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân.

Thứ ba, nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực thi nhiệm vụ của chính quyền địa phương. UBND phường cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của phường trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Tập trung chỉ đạo giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp.

Thứ tư, phát huy vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND phường trong việc nâng cao chất lượng các kỳ họp; đổi mới phương thức làm việc; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, thẩm tra và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Rà soát, phối hợp chặt chẽ với UBND phường và các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, đề án trình HĐND phường xem xét, quyết định tại kỳ họp thường lệ sắp tới dự kiến tổ chức vào cuối  tháng 7 năm 2021.

Thứ năm, Các đại biểu HĐND phường khóa XX đã chính thức thực thi trọng trách của người đại biểu dân cử. Trên cương vị công tác của mình, với trách nhiệm là người đại biểu Nhân dân, mỗi vị đại biểu cần tích cực, chủ động nghiên cứu Hiến pháp, pháp luật, nắm rõ quyền hạn và trách nhiệm của mình, luôn tu dưỡng đạo đức, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, gương mẫu chấp hành pháp luật, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện lời cam kết của mình trước bà con cử tri; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh đầy đủ, trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri; đôn đốc, giám sát việc giải quyết các các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND phường trong thời gian tới

          Thành công của kỳ họp là sự khởi đầu tốt đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho một nhiệm kỳ năng động, hiệu quả và trách nhiệm.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 141.714
    Online: 19