Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban bầu cử thành phố Hà Tĩnh, Ủy ban bầu cử phường Thạch Quý đã triển khai các nội dung liên quan đến công tác bầu cử. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai các hoạt động phục vụ công tác bầu cử với nhiều hình thức phong phú, phù hợp điều kiện thực tế; tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

        Thời gian này, trên địa bàn phường Thạch Quý các hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử đang diễn ra sôi nỗi. Đài truyền thanh phường tăng cường thời lượng phát sóng, thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống phát thanh về công tác bầu cử;  Theo kế hoạch, từ 20/4 đến 23/5/2021, phường xác định là tháng cao điểm tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; chú trọng công tác tuyên truyền trực quan tại tất cả các điểm bầu cử; thực hiện tuyên truyền lưu động đến tất cả các khu vực dân cư trên địa bàn phường; đồng thời, chỉ đạo đài truyền thanh phường tập trung tuyên truyền các hoạt động bầu cử, phổ biến các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân, cử tri tham gia bầu cử, danh sách tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngày bầu cử đang đến gần, cùng với cả nước, cử tri Thạch Quý sẽ tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày chủ nhật 23/5/2021. Đến nay, cùng với chuẩn bị các bước theo quy định, Ủy ban bầu cử phường đang tập trung hoàn thiện và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn phường.

          Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Bầu cử thành phố, Ủy ban Bầu cử phường đã giao Tiểu ban tuyên truyền xây dựng kế hoạch sát với thực tế công tác thông tin, tuyên truyền, trang trí về bầu cử ở địa phương, kết hợp các hội nghị cử tri với việc tuyên truyền các văn bản pháp luật về bầu cử. Kế hoạch tuyên truyền cũng được Ban Văn hóa phường phối hợp với tổ dân phố thực hiện thường xuyên, chia thành 3 đợt tuyên truyền từ tháng 01/2021, cao điểm từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử.  

Công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại các trục đường chính từ phường đến tổ dân phố được quan tâm chú trọng.

Công tác chuẩn bị và trang trí bên trong khu vực bỏ phiếu đã hoàn tất

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra của Hội đồng nhân dân thành phố đánh giá cao công tác chuẩn bị của phường, cho thấy địa phương đã triển khai đến thời điểm này là rất tốt, đồng bộ, chặt chẽ, các bước chuẩn bị cho ngày bầu cử cơ bản hoàn thành và bám sát đúng theo kế hoạch.

 

Bên cạnh đó, Ban chấp hành đoàn phường đã phối hợp, tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng nhiều hình thức như: Tổ chưc tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi tuyên truyền về bầu cử và phòng chống dịch Covid - 19 trong quá trình tham gia bầu cử, thành lập tổ và chỉ đạo các chi đoàn hỗ trợ các địa điểm bầu cử về việc trang trí và chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho công tác bầu cử.

Ủy ban bầu cử phường đã chỉ đạo Ban văn hóa tăng cường tuyên truyền, thường xuyên truyền tải những thông tin về bầu cử, những điểm mới của cuộc bầu cử lần này tới người dân; mở chuyên mục tuyên truyền về bầu cử, thường xuyên xây dựng các tin, bài về công tác chuẩn bị bầu cử của địa phương. Cán bộ phụ trách Đài truyền thanh phường tích cực thu thanh các tin, bài tuyên truyền phát trên hệ thống loa truyền thanh. 100% các điểm bầu cử được trang trí rực rỡ cờ hoa, đúng theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch và Uỷ ban bầu cử Thành phố nhằm đảm bảo các điều kiện cho ngày bầu cử.

Công tác tuyên truyền đang được cả hệ thống chính trị của xã đẩy mạnh, giúp nhân dân hiểu được đây không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân khi lựa chọn ra những ứng cử viên có đủ đức, đủ tài để đại diện cho mình tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử sẽ là cơ sở quan trọng để cấp ủy các cấp tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của nhân dân. Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, chu đáo, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn phường sẽ thành công tốt đẹp.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 141.700
    Online: 5