THÔNG BÁO

Về thời gian, địa điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

            Thực hiện Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Nghị quyết số 113/2020/UBTVQH14 ngày 17/11/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về công bố ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Ủy ban bầu cử phường Thạch Quý thông báo về thời gian địa điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

            1. Thời gian bầu cử:

            Thời gian bầu cử diễn ra vào ngày 23/5/2021 (Chủ nhật); khai mạc vào lúc 6h30, thời gian bỏ phiếu bầu cử bắt đầu từ lúc 7h sáng đến 19h cùng ngày;

            2. Địa điểm bỏ phếu:

            - Khu vực bỏ phiếu bầu cử số 1: Gồm tổ dân phố Bắc Quý, Tâm Quý, địa điểm bỏ phiếu: nhà văn hóa tổ dân phố Bắc Quý.

            - Khu vực bỏ phiếu bầu cử số 2: Gồm tổ dân phố Trung Quý và tổ dân phố Đông Quý, địa điểm bỏ phiếu: nhà văn hóa tổ dân phố Trung Quý.

              - Khu vực bỏ phiếu bầu cử số 3: Gồm tổ dân phố Tân Quý, tổ dân phố Trung Lân, địa điểm bỏ phiếu: nhà văn hóa tổ dân phố Tân Quý.

              - Khu vực bỏ phiếu bầu cử số 4: Tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 2, địa điểm bỏ phiếu:  Hội trường Tiểu đoàn CSCĐ số 2.

              - Khu vực bỏ phiếu bầu cử số 5: Gồm tổ dân phố Trung Đình và tổ dân phố Hậu Thượng, địa điểm bỏ phiếu:  nhà văn hóa tổ dân phố Hậu Thượng.

               - Khu vực bỏ phiếu bầu cử số 6: Gồm tổ dân phố Tiền Phong và tổ dân phố Tiền Giang, tổ dân phố Tiền Tiến, địa điểm bỏ phiếu:  nhà văn hóa tổ dân phố Tiền Tiến.

            3. Về số lượng người ứng cử và số Đại biểu được bầu:

            3.1. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV bầu tại  đơn vị bầu cử số 1 (gồm thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê):

            Tổng số người ứng cử: 05 người.

            Số đại biểu được bầu: 03 người.

            3.2. Về bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, bầu tại đơn vị bầu cử số 4 ( Thành phố Hà Tĩnh):

            Tổng số người ứng cử : 08 người.

            Số đại biểu được bầu: 05 người.

            3.3. Về bầu cử Đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, bầu tại đơn vị bầu cử số 3 ( phường Đại Nài và xã Thạch Bình):

            Tổng số người ứng cử: 06 người.

            Số đại biểu được bầu: 03 người.

            3.4. Về bầu cử Đại biểu HĐND phường khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

            3.4.1. Khu vực bầu cử số 1 (TDP Bắc Quý, Tâm Quý):

            Tổng số người ứng cử: 07 người.

            Số đại biểu được bầu: 04 người.

            3.4.2. Khu vực bầu cử số 2 (TDP Trung Quý, TDP Đông Quý):

            Tổng số người ứng cử: 07 người.

            Số đại biểu được bầu: 04 người.

              3.4.3 Khu vực bầu cử số 3 (TDP Tân Quý, Trung Lân)

            Tổng số người ứng cử: 07 người.

            Số đại biểu được bầu: 04 người.

            3.4.4. Khu vực bầu cử số 5 (TDP Trung Đình, Hậu Thượng):

            Tổng số người ứng cử: 07 người.

            Số đại biểu được bầu: 04 người.

              3.4.5 Khu vực bầu cử số 6 (TDP Tiền Phong, TDP Tiền Giang, TDP Tiền Tiến):

            Tổng số người ứng cử: 08 người.

            Số đại biểu được bầu: 05 người.

            Vậy Uỷ ban bầu cử phường Thạch Quý thông báo cho toàn thể cử tri và Nhân dân được biết để thực hiện./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 141.667
    Online: 20