Thực hiện chủ trương xây dựng phường đạt chuẩn VMĐT, thời gian qua, Hội Nông dân phường Thạch Quý đã tích cực phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của hội viên, nông dân trong lao động sản xuất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng phường đạt chuẩn VMĐT tại địa phương

Để hội viên, nông dân tham gia xây dựng phường văn minh đô thị một cách đạt hiệu quả, Hội Nông dân phường Thạch Quý đã xây dựng kế hoạch với những nội dung thực hiện cụ thể gắn với các phong trào thi đua của tổ chức Hội và triển khai rộng rãi trong hội viên, nông dân. Thông qua các buổi sinh hoạt lệ kỳ, các Chi hội nông dân các tổ dân phố tổ chức tuyên truyền trong hội viên, nông dân về mục đích, ý nghĩa của xây dựng phường đạt chuẩn VMĐT, vai trò, những việc nông dân cần thực hiện để tham gia xây dựng phường VMĐT.

Đặc biệt, thời gian qua, Hội Nông dân phường Thạch Quý đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phường tuyên truyền, vận động các hội viên, nông dân và nhân dân tự nguyện hiến đất, vật kiến trúc, đóng góp ngày công lao động cùng chính quyền địa phương xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn và các công trình công cộng trên địa bàn.

Trong thực hiện các tiêu chí của Bộ tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn VMĐT, một trong những điểm nổi bật của Hội Nông dân phường Thạch Quý là việc tham gia có hiệu quả về phát triển kinh tế gia đình, nâng cao mức sống. Ngoài việc vận động hội viên, nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp cho hiệu quả kinh tế cao, Hội Nông dân phường đã tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, giới thiệu vay vốn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho các hội viên, nông dân. Ngoài ra, thực hiện tiêu chí môi trường, hàng năm Hội Nông dân phường còn xây dựng kế hoạch, phối hợp với chính quyền và các ban, ngành có liên quan tổ chức làm tốt công tác vệ sinh môi trường như: Nạo vét kênh mương, cắt cỏ, trồng hoa tại tuyến đường tự quản, khai thông dòng chảy, nhặt rác, bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Trong thời gian qua, thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, phát động xây dựng phường VMĐT kiểu mẫu, 11/11 chi hội nông dân phường Thạch Quý đã ra quân làm vệ sinh môi trường, chăm sóc hoa, cây cảnh tại các tuyến đường do chi hội tự quản và tuyến đường hoa của hội nông dân.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 191.149
    Online: 13