Trở lại cuộc sống đời thường, các thế hệ cựu chiến binh (CCB) phường Thạch Quý tiếp tục chăm lo phát triển kinh tế gia đình, chung tay xây dựng đô thị văn minh. Những năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã trở thành động lực để thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội CCB phường Thạch Quý phát huy truyền thống, phẩm chất người lính, tiếp tục cống hiến sức lực để góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Với phương châm phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, hội đã xác định việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức gắn với phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong hoạt động của hội. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên CCB luôn được Hội CCB phường Thạch Quý coi trọng, triển khai có nền nếp, hiệu quả, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu rộng, thiết thực chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương và tuyên truyền có định hướng hàng tháng, góp phần tích cực vào việc định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên và nhân dân.

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh phường Thạch Quý đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy vai trò của cựu chiến binh trong công tác bảo vệ môi trường.  Cùng với việc tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị, Hội Cựu chiến binh phường Thạch Quý đã làm tốt công tác xây dựng tuyến đường tự quản, góp phần nâng cao ý thức người dân trong công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Phát huy những việc làm ý nghĩa đó, Sáng ngày 12 tháng 3 năm 2021, Hội cựu chiến binh phường Thạch Quý đã vận động hơn 85 hội viên ra quân làm VSMT, chăm sóc cây tại tuyến đường Nguyễn Du góp phần xây dựng tuyến đường văn minh đô thị, hướng tới chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 129.606
    Online: 17