ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG THẠCH QUÝ

 

 

Số: 04/CT-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Thạch Quý, ngày 04 tháng 4 năm 2022

 

 

 

 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2022

 

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

- Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo thích ứng linh hoạt, an toàn trong tình hình mới.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5).

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ Quý 2 và năm 2022. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, đẩy mạnh thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung chăm sóc vụ Xuân, chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng đô thị văn minh.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tập trung chỉ đạo bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án; tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, khiếu nại, tố cáo.

II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày/thứ

Nội dung

Phòng, ban chuẩn bị

LĐ chủ trì/tham dự

1/Thứ 6

Sáng:  Phát động đợt thi đua 60 ngày cao điểm ra quân phá bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, nâng cao các tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 – 28/5/2022)

Chiều: - Tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2022.

 

Văn phòng

 

 

LĐ UBND

 

 

 

LĐ UBND

 

2/Thứ 7

Kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ năm 2022; phòng chống dịch Covid 19; xây dựng đô thị văn minh.

Chiều: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ CHí Minh phường, nhiệm kỳ 2022-2027

 

LĐ UBND

 

3/CN

Sáng: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ CHí Minh phường, nhiệm kỳ 2022-2027 phiên thứ 2

Chiều:Nghỉ

 

LĐ UBND

 

4/Thứ 2

Sáng:Lãnh đạo UBND, UVUB giao ban

 

Chiều:  Triển khai điều tra biến động dân số và KHHGĐ

 

 

Văn phòng thống kê

LĐ UBND, UVUB

Đ/c Hải PCT UBND

 

 

5/Thứ 3

Sáng:  Kiểm tra công tác hưởng ứng phát động 60 ngày cao điểm tại các Tổ dân phố

Chiều: Họp Triển khai công tác Quản lý đô thị trong thời gian tới

Ban chỉ đạo và phụ trách TDP

 

QLĐT

 

BCĐ

 

Đ/c Tiến

PCT UBND

 

6/Thứ 4

Sáng: Kiểm tra, đôn đốc công tác hưởng ứng phát động 60 ngày cao điểm tại các Tổ dân phố

 

Chiều:  Kiểm tra công tác QLĐT trên tuyến đường Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du và bến xe buýt

Ban chỉ đạo và phụ trách TDP

 

QLĐT

 

 

BCĐ

Đ/c Tiến

PCT UBND

 

7/Thứ 5

Tiếp công dân cả ngày

 

Sáng: - Kiểm tra công tác QLĐT trên tuyến đường Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du

 

Chiều:  Làm việc với Chi ủy, CBLĐ tổ dân phố Trung Lân, Trung Đình về xây dựng Tổ dân phố mẫu

Tổ TCD

 

QLĐT

 

Công chức VH-XH và DDC-XD

- Đ/c Minh CTUBND

 

Đ/c Tiến

PCT UBND

 

LĐ UBND

8/Thứ 6

Sáng:  - Kiểm tra công tác QLĐT trên tuyến đường Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du và bến xe buýt

Chiều: Làm việc với Chi ủy, CBLĐ tổ dân phố Trung Quý, Đông Quý về xây dựng nhà văn hóa mẫu

QLĐT

 

Công chức VH-XH và ĐC-XD

Đ/c Tiến

PCT UBND

 

LĐ UBND

9/Thứ 7

Kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ năm 2022, phòng chống dịch Covid 19, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 

 

LĐ UBND

 

10/CN

Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương

 

 

11/Thứ 2

Nghỉ bù Lễ Giổ tổ Hùng Vương

 

 

12/Thứ 3

Sáng: - Giao ban tuần.

- Khai mạc huấn luyện DQTV năm thứ nhất

 

Chiều:  Hội nghị soát xét các nội dung chuẩn bị kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành phố

Văn phòng

BCHQS

 

Công chức có liên quan

LĐ UBND

 

 

LĐ UBND

 

13/Thứ 4

Sáng: Kiểm tra xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phường

Chiều: Kiểm tra hệ thống cây trồng trước và sau tết; xây dựng Tổ dân phố mẫu, các tiêu chí văn minh đô thị

ĐC-XD; Thuế; QLĐT

 

BCĐ

Đ/c Tiến PCT UBND

 

LĐ UBND

 

14/Thứ 5

Tiếp công dân cả ngày

Sáng: Tiếp tục Kiểm tra công tác hưởng ứng phát động 60 ngày cao điểm tại các Tổ dân phố

Chiều: Ra quân xử lý bán hàng rông tại bến xe buýt

Tổ TCD

 

 QLĐT

 

Đ/c Minh CTUBND

 

 

Đ/c Tiến

PCT UBND

 

15/Thứ 6

Sáng:  Tham dự Họp lấy ý kiến về kế hoạch hành động rác thải nhựa trên địa bàn thành phố

Chiều: Hội nghị tập huấn Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 quy định về xã phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

 

TNMT

 

 

Tư pháp, Văn phòng

LĐ UBND

 

LĐ UBND

Đ/c Hải-PCT

 

16/Thứ 7

Ra quân VSMT, chỉnh trang vườn hộ, xóa bỏ vườn tạp chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957-15/6/2022) và 15 năm thành lập Thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007-28/5/2022).

Các TDP

 

LĐ UBND

 

17/CN

Ra quân VSMT, chỉnh trang vườn hộ, xóa bỏ vườn tạp chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957-15/6/2022) và 15 năm thành lập Thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007-28/5/2022).

Các TDP

 

LĐ UBND

 

18/Thứ 2

 

Sáng: Giao ban tuần toàn khối.

 

Chiều: Ra quân tiêm phòng gia súc, gia cầm

Văn phòng

 

 

BCĐ

LĐ UBND

 

 

Đ/c Tiến PCTUBND

19/Thứ 3

Sáng: Họp giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB và đơn thư

Chiều: -Tiếp tục Ra quân tiêm phòng gia súc, gia cầm.

- Tuyên truyền dịch vụ công mức độ 3, dịch vụ công lưu động

Công chức liên quan

BCĐ tiêm phòng

 

Tổ DVC LLĐ

Đ/c Minh CTUBND

 

Đ/c Tiến PCT UBND

 

Đ/c Hải PCTUBND

 

 

20/Thứ 4

Sáng: Lễ phát động “Tháng Công nhân” năm 2022

Chiều:  - Hội nghị tập huấn Hệ huấn xây dựng và duy trì Hệ Thống QLCT ISO 9001:2015

LĐTB&XH

Văn phòng

Đ/c Hải PCT UBND

Đ/c Hải PCT UBND

 

21/Thứ 5

Tiếp công dân cả ngày

Sáng: Kiểm tra vườn mẫu, xây dựng nhà ở tư nhân

Chiều:  Họp thống triển khai, nhất tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022); 15 năm thành lập Thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022) và 15 năm thành lập phường Thạch Quý.

Tổ TCD

ĐC-XD

 

 

VH- XH

Đ/c Minh CTUBND

Đ/c Tiến PCT UBND

 

 

LĐ UBND

 

22/Thứ 6

Sáng:  Họp Câu lạc bộ dâ ca ví dặm

 

Chiều:  - Làm việc các hộ gia đình vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường

- Họp điều tra, rà soát BHYT, dân số trên địa bàn phường

CLB dân ca ví dặm

Đội QLĐT

 

Văn phòng

Đ/c Hải PCT UBND

 

Đ/c Tiến PCT UBND

 

 

Đ/c Hải PCT UBND

 

23/Thứ 7

Kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ năm 2022, phòng chống dịch Covid 19, xây đô thị văn minh.

 

LĐ UBND

24/CN

Sáng: Nghỉ

Chiều: Tham gia giải đua thuyền truyền thống phường Tân Giang

VH-XH

LĐ UBND

25/Thứ 2

Sáng: Giao ban tuần toàn khối.

 

Chiều: Hội nghị triển khai công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030

Văn phòng UBND

Văn phòng ĐU

Đ/c Minh CT UBND

 

 

LĐ UBND

 

 

26/Thứ 3

Sáng: Thăm hỏi, động viên  các đồng chí Dân quân năm thứ nhất tham gia huấn luyện năm 2022

 

Chiều: Tiếp đoàn giám sát Thành ủy

 

BCHQS

 

Công chức liên quan

 

LĐ UBND

 

 

LĐ UBND

 

27/Thứ 4

Sáng: Họp phiên mở rộng triển khai công tác phát triển KT-XH, QP-AN trong thời gian tới

Chiều: Tiếp đoàn giám sát Ủy ban nhân dân Thành phố

CB, CC

 

Công chức liên quan

LĐ UBND

 

LĐ UBND

 

28/Thứ 5

Tiếp công dân cả ngày

Sáng: Giao mộc ranh giới, địa giới chi ông Nguyễn Văn Huệ và bà Nguyễn Thị Tịnh, TDP Trung Đình

Chiều:  Làm việc với Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm năm 2019,2020

TCD

ĐC -XD

 

 

Công chức liên quan

Đ/c Minh CTUBND

Đ/c Minh CTUBND

 

 

Đ/c Minh CTUBND

 

29/Thứ 6

Sáng:  Họp rà soát, giải quyết các vấn đề tồn đọng trong tháng.

Chiều:  Kiểm tra kết quả thực hiện 60 ngày cao điểm ra quân phá bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, nâng cao các tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị.

Công chức liên qua

 

BCĐ

LĐ UBND

 

 

LĐ UBND

Từ ngày 30/4 đến ngày 03/5: Nghỉ Lễ ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động

 

Nơi nhận:                           

- TT Đảng ủy,HĐND, UBMTTQ phường ;                 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP;

- Tổ chức đoàn thể;

- Các đc Cán bộ, công chức;

- Ban biên tập Trang TTĐT;

- Lưu: VP.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

 

 

Tệp đính kèm:

Tải về văn bản chi tiết

Văn bản khác


Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 141.734
Online: 22