Vừa qua, Hội Nông dân phường Thạch Quý tổ chức Hội nghị Tổng kết Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đồng thời biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 – 2022, gắn với tổng kết Nghị quyết số 29/NQ-BCHTW, ngày 4/6/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI về nâng cao chất lượng Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Về tham dự hội nghị có các đồng chí Trương Công Trung - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; Nguyễn Duy Ngân - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Điện Văn Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND; UBND; UBMTTQ và trưởng các tổ chức đoàn thể; các đồng chí là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố; ban chấp hành, chi hội trưởng các chi hội nông dân.
Hình ảnh hội nghị tổng kết
Hình ảnh hội nghị tổng kết
Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là 1 trong 3 phong trào lớn do Hội Nông dân Việt Nam phát động từ năm 1989, nhằm góp phần nâng cao đời sống kinh tế, vật chất, tinh thần cho nông dân. Để tiếp tục nâng cao chất lượng và thực hiện có hiệu quả phong trào, ngày 04/6/2016 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 29 NQ/HNDTW về nâng cao chất lượng Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; đây chính là đòn bẩy rất hiệu quả nhằm thúc đẩy và động viên các tầng lớp nông dân thi đua lao động sản xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập. Từ thực tế phong trào 5 năm qua đã xuất hiện ngày càng nhiều những nông dân điển hình trên nhiều lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ thương mại … đó là những nông dân năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, sáng tạo, độc đáo để làm giàu cho gia đình. Nhiều hộ có qui mô sản xuất lớn, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, cải thiện đáng kể đời sống nông dân, góp phần cải thiện diện mạo phường ngày càng khởi sắc và chung tay cùng cấp ủy, chính quyền, Nhân dân xây dựng văn minh đô thị.
Picture7
Hội viên Đoàn Thị Tuyết ở Chi hội Nông dân TDP Đông Quý phát biểu tham luận tại hội nghị
Phong trào 5 năm qua đã làm thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm của người nông dân đó là: chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa lớn; từ sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống sang ứng dụng công nghệ cao; từ coi trọng về số lượng sản phẩm sang chất lượng, giá trị lợi nhuận gắn với an toàn thực phẩm và phát triển bền vững. Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nông dân và tổ chức thực hiện phong trào, những thuận lợi, khó khăn và những kết quả đạt được. Hội nghị là cơ hội để các hộ sản xuất kinh doanh giỏi chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường Hội nghị cũng đã thảo luận và thống nhất những giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào trong thời gian tới.
Hội nghị cũng đã được nghe và tiếp thu 5 ý kiến phát biểu tham luận, chia sẻ kinh nghiệm cũng như những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế của hội viên nông dân. Đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Trương Công Trung - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố và đồng chí Nguyễn Duy Ngân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. Tại hội nghị đã biểu dương 18 hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, là những tấm gương sáng trong xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa trên địa bàn phường.
Picture6
Phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn 2017 – 2022 là tiền đề, kiến thức cơ bản để chúng ta tiếp tục thực hiện có hiệu quả Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trong giai đoạn tiếp theo. Hội Nông dân phường tiếp tục vận động hội viên tích cực thi đua, mạnh dạn chuyển đổi và ứng dụng các công nghệ mới trong phát triển sản xuất kinh doanh, nhằm góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân toàn phường, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị đề ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 191.177
    Online: 9