Sáng ngày 20 tháng 5 năm 2020 Đảng bộ phường Thạch Quý đã tổ chức phiên chính thức đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

          

Sáng 20/5, Đảng bộ phường Thạch Quý tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự đại hội có Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng.

 

            Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thạch Quý lần thứ XXIII,nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiệm vụ đánh giá những kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XXII, rút ra bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm tới và những năm tiếp theo, đại hội xác định chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội;tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản trở thành phường văn minh đô thị kiểu mẫu”

Đoàn chủ tịch, thư ký tại đại hội

           

           Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân phường Thạch Quý đã vượt qua khó khăn để đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ. Đến nay, trên địa bàn có 68 doanh nghiệp, 571 hộ sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho 1.862 lao động.

            Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, phát huy lợi thế của địa phương.

            Thu nhập bình quân đầu người đạt 55,94 triệu đồng/người/năm, tăng 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ và cao hơn mức bình quân chung toàn thành phố.

            Nhiệm kỳ qua, công tác quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn phường có nhiều chuyển biến rõ nét.

Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường Thạch Quý Nguyễn Duy Ngân trình bày báo cáo chính trị.

 

            Phương hướng, mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020 – 2025: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả  quản lý, điều hành của chính quyền; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy tiềm năng lợi thế của địa bàn, tranh thủ tối đa cơ chế và thu hút nguồn lực đầu tư; đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân. Phát triển văn hoá, xã hội toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và giữ gìn kỷ luật trong Đảng; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Với mục tiêu: "Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt phường văn minh đô thị kiểu mẫu”.

Đ/c Lương Quốc Tuấn - UVBTV, Phó bí thư thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

            Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ phường Thạch Quý đề ra mục tiêu phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt trên 80 triệu đồng/người; 100% trường học công lập đạt chuẩn quốc gia; kết nạp 4 - 6 đảng viên/năm…

 

            Các nhiệm vụ đột phá:

            1. Huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ đảm bảo các tiêu chí tiêu chí phường văn minh đô thị kiểu mẫu.

            2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao tác phong lề lối,siết chặt kỷ luật kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền.

            3. Tập trung công tác quản lý trật tự đô thị; phát triển triển thương mại, dịch vụ, nông nghiệp đô thị gắn với lợi thế của địa phương.

            Tại đại hội, đại biểu đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thạch Quý nhiệm kỳ 2020 -2025. Đ/c Nguyễn Duy Ngân tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường.

Ban chấp hành khóa mới Đảng bộ phường Thạch Quý nhận nhiệm vụ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 150.948
    Online: 7