HĐND phường Thạch Quý khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

   Kỳ họp thứ VIII, HĐND phường Thạch Quý khóa XIX được tiến hành trong thời gian 01 ngày vào ngày 12 tháng 7 năm 2019. Tham dự và chỉ đạo kỳ họp có: Ông Nguyễn Mai Linh - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Dân Vân, Chủ tịch ủy ban MTTQ; Ông Trương Bá Sơn - Chánh thanh tra thành phố, phó đoàn công tác Thành ủy phụ trách P. Thạch Quý; Ông Nguyễn Văn Đức - Viện trưởng viên kiểm sát ND thành phố; Ông Phan Thanh Sơn - Chủ tịch CCB thành phố; Ông Nguyễn Ngọc Khoa - Đại diên phòng TCKH thành; Các Ông, Bà trong ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo UBND phường, Ban Thường trực UBMTTQ phường, đại diện các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội cấp phường; Bí thư chi bộ, Tổ Trưởng các Tổ dân phố; Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Mầm non và có 25/25 vị đại biểu HĐND phường.

Các đồng chí đại biểu tại kỳ họp thứ 8, HĐND khóa XIX

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, đổi mới, khoa học, đúng quy định, kỳ họp thứ VIII Hội đồng nhân dân phường khoá XIX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, cụ thể.

Thứ nhất, HĐND phường xem xét, đánh giá và cho ý kiến vào các báo cáo của Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, như:

-  Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH & QP-AN 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển KT-XH &QP-AN 6 tháng cuối năm 2019.

 -  Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2018; Tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019, và nhiệm vụ, giải pháp thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019.

 - Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019.

 - Báo cáo công tác xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị trong 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện các tiêu chí còn lại trong thời gian tới.

 - Báo cáo của UBND phường về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ VIII HĐND phường.

 - Thông báo của UBMTTQ Phường và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền và một số kiến nghị đề xuất.

  Thứ hai, Hội đồng nhân dân phường xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND phường, các Ban HĐND phường như:

 - Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực HĐND, các đơn vị bầu cử Đại biểu, các Đại biểu HĐND và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ VIII.

 - Báo cáo công tác thẩm tra của Ban kinh tế-xã hội HĐND phường

 - Báo cáo công tác thẩm tra của Ban pháp chế HĐND phường

  - Thông qua tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND phường khóa XIX, nhiêm kỳ 2016-2021.

Đồng chí trần Hậu Đinh CT HĐND tại kỳ họp

  Qua xem xét, thảo luận HĐND phường nhận thấy. Thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2019 trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn như: Nguồn lực đầu tư hạn chế, hoạt động sản xuất kinh doanh còn trầm lắng, thu ngân sách đạt thấp, các mô hình phát triển kinh tế, kinh tế VAC phát triển còn chậm, hiệu quả chưa cao, hạn hán gây khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng công trình mục tiêu còn chậm, các tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị đạt còn thấp so với kế hoạch đề ra. Nhưng được sự quan tâm giúp đỡ chỉ đạo kịp thời thường xuyên của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và các phòng, ban, ngành cấp Thành phố; sự tập trung, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành có hiệu quả của cấp ủy, chính quyền cùng với sự nổ lực, phấn đấu của các cấp ủy chi bộ và nhân dân trong phường nên tình hình kinh tế có bước phát triển, sản xuất nông nghiệp bước đầu đạt hiệu quả tốt, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; môi trường cảnh quan, bộ mặt của phường có nhiều đổi mới, công tác an ninh, quốc phòng được đảm bảo; việc triển khai xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị bước đầu đạt kết quả khá;

  Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng-An ninh 6 tháng đầu năm 2019 vẫn còn bộc lộ một số mặt tồn tại, hạn chế: Việc huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng chương trình mục tiêu, xây dựng phường văn minh đô thị ở một số tổ dân phố còn nhiều khó khăn; Kết quả thực hiện Nghị quyết 42 của HĐND thành phố về việc ban hành cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển thương mại dịch vụ, đầu tư hạ tầng kỹ thuật đạt thấp; Công tác quản lý trật tự kỷ cương đô thị chưa được tập trung cao, tình trạng lấn chiếm đất đai, tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi. Kết quả thực hiện dự án đo vẽ bản đồ địa chính và cấp đổi GCNQSD đất chậm so với kế hoạch; Việc triển khai thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của HĐND thành phố và Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh đạt tỷ lệ thấp; Công tác xây dựng phường văn minh đô thị kết quả không đồng đều ở các tổ dân phố; việc chỉ đạo điều hành triển khai nhiệm vụ ở đơn vị cơ sở còn thiếu quyết liệt. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn nhiều hạn chế, bất cập.

 Tại kỳ họp, Thường trực HĐND, các Ban HĐND phường tiếp tục có nhiều đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, làm tốt chức năng quyết định và giám sát,

  Tại kỳ họp đã có 13 ý kiến phát biểu tại hội trường trên tất cả các lĩnh vực tài nguyên môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản - Chương trình mục tiêu, xây dựng phường văn minh đô thị và lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo...

  Cũng tại kỳ họp, HĐND phường đã được nghe phát biểu chỉ đạo của Ông  Nguyễn Mai Linh, UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UB MTTQ Thành phố- trưởng đoàn công tác của Thành ủy chị đạo đơn vị Thạch Quý, bài phát biểu tiếp thu, giải trình của Ông Điện Văn Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

  Kỳ họp thứ VIII, HĐND phường khóa XIX đã nhất trí thông qua 03 Nghị quyết:

1.Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH & QP-AN 6 tháng cuối năm 2019.

2.Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018.       

3.Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND phường.

  Kỳ họp đã kết thúc thành công tốt đẹp trong ngày.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ phường Thạch Quý
     Liên kết website
    Thống kê: 18.674
    Online: 22