Cơ cấu bộ máy:

TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Trần Hậu Định

Bí thư Đảng ủy

02

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Bí thư TT Đảng ủy

03

Điện Văn Minh

Phó Bí thư Đảng ủy

04

Trần Thị Huyền

Văn phòng Đảng ủy

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Thạch Quý
 Liên kết website
Thống kê: 23.468
Online: 7