1. Thông tin chung: 
      Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân phường Thạch Quý

      Địa chỉ         : Đường Nguyễn Du – Thành phố Hà Tĩnh 

      Điện thoại    : 0393.856602

 

2. Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân phường:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Điện Văn Minh

Chủ tịch UBND

2 Điện Minh Tiến PCT UBND

 

3. Uỷ viên Uỷ ban nhân dân phường:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trần Xuân Quyết

 Chỉ huy trưởng BCH Quân sự phường

2

Nguyễn Ngọc Cương

Trưởng Công an phường

 

   

4.  Sơ đồ quản lý, các ban ngành UBND phường:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

1

Trần Xuân Quyết

CHT BCH QS phường

0943186290

quyettx.pthachquy@hatinh.gov.vn

2

Nguyễn Ngọc Cương

Trưởng CA

0916033505

 

3

Lê Thị Hảo

Địa chính - TNMT

0915320155

haolt.pthachquy@hatinh.gov.vn

4

Đoàn Mạnh Cường

Địa chính – xây dựng

0913338258

cuongdm.pthachquy@hatinh.gov.vn

5

Nguyễn Thanh Hải

VHTT-TT

0941092234

haitnt.pthachquy@hatinh.gov.vn

6

Trần Thị Huyền Lê

Văn hóa chính sách

0917435557

letth.pthachquy@hatinh.gov.vn

7

Nguyễn Tường Tuấn

Tư pháp - Hộ tịch

0942915485

tuannt.pthachquy@hatinh.gov.vn

8

Nguyễn Thị Huê

Kế toán

0944911485

huent.pthachquy@hatinh.gov.vn

9

Trịnh Thị Hoài Nam

Kế toán

0919667829

namtth.pthachquy@hatinh.gov.vn

10

Trần Xuân Thủy

Văn phòng TK

0915686002

thuytx.pthachquy@hatinh.gov.vn

11

Nguyễn Đình Hòa

Văn phòng - Nội vụ

0946038998

hoand.pthachquy@hatinh.gov.vn

12

Trương Hải Đức

CB khuyến nông

0912342358

ducth.pthachquy@hatinh.gov.vn

13

Lê Thị Lý

CB Thuế

0943051887

lylt.pthachquy@hatinh.gov.vn

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Thạch Quý
 Liên kết website
Thống kê: 23.458
Online: 6