1. Thông tin chung: 
      Tên cơ quan: MTTQ và các tổ chức Đoàn thể phường Thạch Quý - TP Hà Tĩnh

      Địa chỉ         : Số 461 Nguyễn Du – Thành phố Hà Tĩnh

        E-mail          : quent.pthachquy@hatinh.gov.vn

2. Thường trực UBMTTQ phường:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Tường Quế

UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ

2 Đoàn Xuân Đức PCT UBMTTQ, Trưởng ban TTND

 

3. Hội Nông dân phường:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Thị Hải

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nông dân

2

Trần Thị Huyền

Phó Chủ tịch Hội Nông dân

 

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Lê Thị Hà

 Chủ tịch Hội LHPN

2

Phạm Thị Thu Hiền

Phó Chủ tịch Hội LHPN

 

5. Hội Cựu chiến binh phường:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Văn Hiến

Chủ tịch Hội CCB

2

Thái Minh Huấn

Phó Chủ tịch Hội CCB

 

6. Đoàn thanh niên CSHCM phường:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Tường Tuấn

Bí thư Đoàn thanh niên

2

Nguyễn Trung Kiên Phó bí thư Đoàn thanh niên, CHP BCH Quân sự

 

7. Công đoàn phường

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trần Hữu Nghĩa

PCT HĐND, Chủ tịch Công đoàn phường

2

Điện Minh Tiến

PCT UBND, PCT Công đoàn phường

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Thạch Quý
 Liên kết website
Thống kê: 23.444
Online: 5