I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG THẠCH QUÝ

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Duy Ngân

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy

2

Điện Văn Minh

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

3

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

II. Thường trực Hội đồng nhân dân phường Thạch Quý

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Hậu Định

Chủ tịch HĐND

2

Trần Hữu Nghĩa

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

III. Lãnh đạo UBND phường Thạch Quý:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Điện Văn Minh

Chủ tịch UBND phường

2

Điện Minh Tiến        

Phó Chủ tịch UBND phường

IV. UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG THẠCH QUÝ

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Tường Quế

Chủ tịch UBMTTQ

2

Đoàn Xuân Đức

Phó chủ tịch UBMTTQ

3

Nguyễn Văn Hiến

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

4

Nguyễn Thị Hải

Chủ tịch Hội Nông dân

5

Nguyễn Tường Tuấn

Bí thư Đoàn TNCS HCM

6

Lê Thị Hà

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 90.318
Online: 8