I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG THẠCH QUÝ

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Duy Ngân

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy

2

Điện Văn Minh

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

3

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

II. Thường trực Hội đồng nhân dân phường Thạch Quý

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Duy Ngân

Chủ tịch HĐND

2

Trần Hữu Nghĩa

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

III. Lãnh đạo UBND phường Thạch Quý:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Điện Văn Minh

Chủ tịch UBND phường

2

Điện Minh Tiến        

Phó Chủ tịch UBND phường

3

Nguyễn Thanh Hải

Phó Chủ tịch UBND phường

IV. UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG THẠCH QUÝ

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Tường Quế

Chủ tịch UBMTTQ

2

Đoàn Xuân Đức

Phó chủ tịch UBMTTQ

3

Nguyễn Đình Hòa

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

4

Trần Thị Huyền

Chủ tịch Hội Nông dân

5

Trương Hải Đức

Bí thư Đoàn TNCS HCM

6

Nguyễn Thị Hải

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 175.775
Online: 5