LỊCH SỬ HÌNH THANH VÀ PHÁT TRIỂN:

I. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội:

Phường Thạch Quý có diện tích tự nhiên 3,494km2, dân số 6.777 người và 11 đơn vị tổ dân phố; phía Bắc giáp xã Thạch Hạ, Thạch Môn, Đông giáp xã Thạch Hưng, Thạch Đồng, Nam giáp phường Tân Giang, phường Văn Yên, Tây giáp đường Nguyễn Công Trứ.

Phân bố dân cư thành 11 tổ dân phố: Bắc Quý, Tâm Quý, Trung Quý, Đông Quý, Trung Lân, Trung Đình, Hậu Thượng, Tiền Phong, Tiền Giang, Tiền Tiến, Tân Quý.

Là địa bàn trọng yếu trong công tác Quốc Phòng – An ninh, có vị trí chiến lược quan trọng cửa ngõ phía Đông Bắc Thành phố Hà Tĩnh. Có các cơ quan trường học, khu tiểu thủ công nghiệp đóng trên địa bàn, có đường sông, đường bộ chay qua địa bàn như đường: Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Quang Trung, Phan Chánh, Trung Tiết, Nguyễn Trung Thiên, có sông cụt, sông rào cái là những huyết mạch giao thông quan trọng trong việc giao lưu văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Ngành nghề sản xuất chủ yếu thương mại, dịch vụ, nông nghiệp và đa nghành nghề truyền thống. Cơ sở phúc lợi hạ tầng được đầu tư nâng cấp từng bước đáp ứng của Nhân dân. Thu nhập bình quân đâu người hàng năm tăng, thu nhập bình quân năm 2018 là: 42,15 triệu/người/năm.

Đến cuối năm 2018 có 6/11 TDP được công nhận và giữ vững danh hiệu “tổ dân phố văn hóa”. Bình quân gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 85%. Là phường có truyền thống đoàn kết, cần cù trong lao động, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, là địa bàn luôn ổn định về chính trị, trật tự an toàn phường hội được giữ vững và được nhà nước công nhận là đợn vị ành hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

II. Quá trình hình thành và phát triển:

Thạch Quý trong sự biến thiên của lịch sử đã trải qua nhiều thay đổi về đơn vị hành chính và tên gọi khác nhau.

Dưới thời các triều Lý – Trần – Hồ, vùng Trung Tiết thuộc huyện Thạch Hà, Châu Nhật Nam. Sau đó, thuộc huyện Hà Hoàng, châu Nam Tĩnh. Từ Hậu Lê đến nhà Nguyễn lại thuộc Thạch Hà, phủ Hà Hoa. Khoảng năm 1920, Tỉnh lỵ có chủ trương “gia quảng”, sát nhập các xóm Đồng Quế, Phường Tắc, Trung Hậu, Tiền Bạt vào Thành Hà Tĩnh để thu thêm thuế nhà, thuế vệ sinh,còn về mặt hành chính, những xóm này vẫn thuộc phường Trung Tiết. Năm 1954, huyện Thạch Hà chia làm 17 xã lớn thành 44 xã nhỏ; trên cơ sở 11 thôn, xã Trung Tiết đã hợp nhất một số thôn và thành lập 4 xã (Thạch Quý, Thạch Hưng, Thạch Yên và Thạch Phú).

 

Lúc mới chia, xã Thạch Quý có các làng: Tiền Bạt, Khang Quý, Hậu Thượng, Trung Hậu và được chia làm 16 xóm: Đông Quý, Bắc Quý, Trung Quý, Nam Quý, Tâm Quý, Hậu Thượng, Trung Đình, Trung Lân, Thượng Lân, Liên Tĩnh, Tiền Phong, Tiền Giang, Tiền Hưng, Tiền Tiến, Tân Nam, Đồng Vinh. Năm 1960, do yêu cầu mở rộng thị phường Hà Tĩnh, 3 xóm Tân Nam, Liên Tĩnh, Đồng Vinh được cắt về thị phường Hà Tĩnh. Số còn lại được chia ra làm 3 hợp tác phường: HTX Quyết Thắng gồm có Đông Quý, Bắc Quý, Trung Quý, Nam Quý, Tâm Quý; HTX Trung Thành gồm có Hậu Thượng, Trung Đình, Trung Lân, Liên Tĩnh, Thượng Lân; HTX Tiền Tiền gồm có: Tiền Tiến, Tiền Phong, Tiền Giang, Tiền Hưng. Từ năm 1954 đến năm 1988 là xã Thạch Quý thuộc huyện Thạch Hà ,tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1989, Thạch Quý nhập vào thị xã Hà Tĩnh; năm 1993, cắt 1 phần diện tích nhập vào các phường Bắc Hà, Tân Giang, Văn Yên; năm 2007 cắt một phần diện tích để thành lập phường Nguyễn Du; Năm 2007 phường Thạch Quý được thành lập theo Nghị định số 20/2007/NĐ-CP ngày 07/02/2007 của Chính phủ

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Thạch Quý
 Liên kết website
Thống kê: 23.454
Online: 7