1. Thông tin chung

Tên cơ quan: Hội đồng nhân dânphường Thạch Quý

2. Thường trực HĐND, UBND phường: 

TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Trần Hậu Định

Chủ tịch HĐND

02

Trần Hữu Nghĩa

Phó chủ tịch HĐND

 

   
Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Thạch Quý
 Liên kết website
Thống kê: 21.015
Online: 11