I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG THẠCH QUÝ

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Duy Ngân

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy

2

Điện Văn Minh

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

3

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

 

II. Thường trực Hội đồng nhân dân phường Thạch Quý

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Chủ tịch HĐND

2

Trần Hữu Nghĩa

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

III. Các Ban Hội đồng nhân dân

* Ban Kinh tế xã hội:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Hữu Nghĩa

Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban

2

Bùi Thị Mai Thương

Giáo viên, Phó Ban

3

Nguyễn Trung Kiên

Phó bí thư đoàn, Ban viên

4

Nguyễn Thị Hải

Chủ tịch hội ND, Ban viên

5

Võ Tá Trúc

Tổ trưởng TDP Bắc Quý, Ban viên

* Ban Pháp chế:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đoàn Xuân Đức

PCT UBMTTQ, Trưởng Ban

2

Nguyễn Tường Tuấn

Bí thư đoàn, Phó Ban

3

Nguyễn Thị Đình Chiến

Tổ trưởng TDP Tiền Giang, Ban viên

4

Lê Thị Hà

Chủ tịch Hội Phụ nữ, Ban viên

5

Trần Hậu Dần

Đại biểu HĐND, Ban viên

IV. Lãnh đạo UBND phường Thạch Quý:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Điện Văn Minh

Chủ tịch UBND phường

2

Điện Minh Tiến        

Phó Chủ tịch UBND phường

V. UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Tường Quế

Chủ tịch UBMTTQ

2

Đoàn Xuân Đức

Phó chủ tịch UBMTTQ

3

Nguyễn Văn Hiến

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

4

Thái Minh Huấn     

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

5

Nguyễn Thị Hải

Chủ tịch Hội Nông dân

6

Trần Thị Huyền

Phó chủ tịch Hội Nông dân

7

Nguyễn Tường Tuấn

Bí thư Đoàn TNCS HCM

8

Nguyễn Hải Đức

Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM

9

Lê Thị Hà

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

10

Phạm Thị Thu hiền

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 90.313
Online: 2