Cơ cấu tổ chức bộ máy

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG THẠCH QUÝ

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Duy Ngân

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy

2

Điện Văn Minh

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

3

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

 

II. Thường trực Hội đồng nhân dân phường Thạch Quý

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Duy Ngân

Chủ tịch HĐND

2

Trần Hữu Nghĩa

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

III. Các Ban Hội đồng nhân dân

* Ban Kinh tế xã hội:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban

2

Trương Hải Đức

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Ban

* Ban Pháp chế:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đoàn Xuân Đức

PCT UBMTTQ, Trưởng Ban

2

Nguyễn Tường Tuấn

Tư pháp – hộ tịch, Phó Ban

 

   

IV. Lãnh đạo UBND phường Thạch Quý:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Điện Văn Minh

Chủ tịch UBND phường

2

Điện Minh Tiến        

Phó Chủ tịch UBND phường

3

Nguyễn Thanh Hải

Phó Chủ tịch UBND phường

V. UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Tường Quế

Chủ tịch UBMTTQ

2

Đoàn Xuân Đức

Phó chủ tịch UBMTTQ

3

Nguyễn Đình Hòa

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

4

Thái Minh Huấn     

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

5

Trần Thị Huyền

Chủ tịch Hội Nông dân

6

Lê Thị Hà

Phó chủ tịch Hội Nông dân

7

Trương Hải Đức

Bí thư Đoàn TNCS HCM

8

Nguyễn Bá Tuấn

Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM

9

Nguyễn Thị Hải

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

10

Phạm Thị Thu hiền

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

VI. CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN

TT

Họ và tên

Công chức chuyên môn

1

Nguyễn Tường Tuấn

Tư pháp - Hộ Tịch

2

Trịnh Thị Hoài Nam

Kế toán - Tài chính

3

Trần Thị Cúc

Văn hóa - xã nội

4

Nguyễn Thị Huê

Văn phòng - Thống kê

5

Trần Xuân Thủy

Văn phòng - thống kê

6

Trần Thị Huyền Lê

Văn hóa - xã hội

7

Lê Thị Hảo

Địa chính - xây dựng

8

Nguyễn Hữu Nam

Địa chính - xây dựng

 

   

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 175.771
Online: 5